ชื่อ - นามสกุล :นางอาซียะห์ สะแลแม
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 126915
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนว
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0980143289
Email :asiyah8400@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแนะแนวและทุนการศึกษา