ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปพิชญา เรืองศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัสดุ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรรณวิทย์
Telephone :0894754349
Email :pmuankoo@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ