ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมูนีเราะ ดอเลาะ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ 132697
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0937626924
Email :krooanabella@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่การเงิน