ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมารีนี ยะโก๊ะ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่บริหารภายใน SAR
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0850808511
Email :marinee@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานภายใน sar