ชื่อ - นามสกุล :นายสมาน ยาโฮะ
ตำแหน่ง :วิทยากรอิสลามศึกษา
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยงานหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0813886291
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม