ชื่อ - นามสกุล :นางวีรนุช แวอูมา
ตำแหน่ง :ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 9614
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0840675902
Email :v-ranuch@windowslive.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่พัสดุ