ชื่อ - นามสกุล :นายอดินันท์ เจะซู
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ พ314930
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาและกยศ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0630792016
Email :admin@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแนะแนะแนวการศึกษาต่อ