ชื่อ - นามสกุล :นายมูฮำหมัดอาดัม สิเดะ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ 428
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0848581141
Email :adam-sideh@yabiban.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานปกครอง