ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ต่วนฮาลีหละ ต่วนปูเตะ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ ตำแหน่งเลขที่ 425
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ
ที่อยู่ :โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
Telephone :0937697061
Email :tuanyabee2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโภชนาการ